Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna

          Tillbaka till startsidan


Allt om spillningsinventering

Instruktion för spillningsinventering

Blanketter för spillningsinventering

Metodik för spillningsinventering

 

Spillningsinventering i kretsen

Kristinehamns JVK etablerade 2010 en arbetsgrupp för älgfrågor bestående av Henrik Nyström, Lennart Karlsson, Peter Moberg och Olle Eriksson. Gruppen ser det som en av sina viktigaste uppgifter att få fram bra faktaunderlag för älgförvaltningen. Ett bra, billigt och trovärdigt verktyg är att spillningsinventera. Metoden med spillningsinventering bygger på att i ett mönster som består av var tredje kilometerruta i nord-sydlig resp. öst-västlig riktning inventera 40 cirklar med 100 m²  yta räkna antalet älgskitar som kommit sedan lövfällningen fram till inventeringsdagen. 

 

Resultat av spillningsinventeringar :
Av kartorna nedan framgår följande: 
Vilka rutor som inventerats, rutans nummer angivet i rutan, täthet med färgmarkering, älgtäthet per 1 000 ha anges till vänster om rutan

2015
Översikt 2012-2015    Karta Spillning SV 2015    Karta Degerfors 2015    Karta S Råda 2015    Karta Söder Täthet 2015

2014
Översikt 2012-2014
    Karta Spillning SV 2014    Karta Degerfors 2014    Karta S Råda 2014    Karta Söder Täthet 2014

2013
Sammanställning      Karta S råda täthet    Karta S Råda hela V2     Degerfors     Spillning SV  
2010
Jaktvårdskretsen totalt
     Khamn Jvkrets Norr    Karta täthet Norr   Khamn Jvkrets Söder    Karta täthet Söder

2011
Spillning S E18 resultat 2011   Spillning N E18 resultat 2011   Karta Norr Täthet 2011  Karta Söder täthet 2011