Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna

          Tillbaka till startsidan


Reportage och annan information som funnits på hemsidan

Vid ÄFO träff 2016 höll jaktkonsulent Johan Stedt föredrag - här är hans bildunderlag!

Vår flitige sekreterare Henrik Nyström erbjuder härmed dig att ta del av 
dels en resummé från ÄFO Vänern-Möckeln infoträff den 6 oktober  och dels en sammanfattning av GPS-kursen den 7 oktober.

Jägarförbundet i Värmland hade 2015-10-08 en presskonfernens om älgsituationen - klicka här för presentationsunderlaget.

Älgförvaltningsgruppen för ÄFO Vänern-Möckeln genomförde information tisdagen den 6/10
  - se underlag från föredrag av Johan stedt samt från AFO möte på länsstyrelsen över vårt område

2015-10-01 Se reportage från mötet "Vargen i politiken och naturen" 

Läs om den välbesökta skjutövningsträffen på vildsvin - klicka här

Mässan på Volvo genomförd 29/8 - se reportage här

Teknikdagen i Rudskoga är genomförd 2015-07-26 - se reportage

Samförvaltning av skog och älg. Tisdag 9 juni 2015 genomförde Sydöstra Värmlands VVO en skogskväll på Korontorps Gård för markägare och jägare. Temat var "Det går att samförvalta tall och klövvilt". se reportage

Rapport från årsstämma SvJF Värmland - klicka här

Presentationerna Årsmöte från föredraganden från Jägarförbundet, länsstyrelsen och om Skandobs touch.

Sammanfattning efter kretsens årsmöte 2015 - klicka här 

Läs sammanfattning efter kronhjortsmötet 15-01-28 - klicka här

Sv. Jägareförbundet har tagit fram ett diskussionspaket "Etik och jakt" Underlaget finns här

Lennart Johannesson, Ordförande Jägareförbundet Värmland om "värna - vargen" annonser i NWT - se utdrag

Se bildunderlag från Älgförvaltningsgruppens info 2014-10-06 för ÄFO Vänern-Möckeln

Vår eminente sekreterare lämnar rapport efter helgaktiviteter - klicka här

Tips på bra viltåker - se Henriks inlaga

 Se reportage från skjutträning vildsvin vi organiserade den 7 september - klicka här

På Öster Malma redovisades utvärdering av det nya älgförvaltningssystemet 2014-08-28, Henrik var där - läs rapport

Läs här om reportage "lär dig mer om vildsvinn" på Dylta bruk 2014-08-11

Under sista söndagen i juli 2014 var det teknikdag, kretsen var där - se reportage

Lst Värmland är nu klar med sin inventering av rovdjur - läs rapporten här.

Här kan du läsa en färsk sammanfattning om varg i Sverige - Vargrapport 2013-2014

Stort intresse för kretsens ordnade rovdjursinformation 2014-03-05 - Se rapport

Här kan du läsa beslutad Förvaltningsplan för stora rovdjur, Värmlands län 2014

Rapport efter kretsens deltagande i 2013 års matmässa på Volvo - Klicka här

Se reportage från älgmötet torsdag 2013-09-26 - klicka här

Jakt- och friluftsmässan hos Volvo i Kristinehamn 31 augusti - se reportage

KM i eftersök 2013 är genomfört - se reportage

Vildsvinsträffen 2013-05-23 - sammanfattning, information om vildsvin och jakten

Kretsen var med vid marknaden i Vike 11 maj 2013 - se rapport

Utbildning i kretsen om spillningsinventering 2013-04-16 - referat

Jägareförbundet i Värmland har haft årsstämma 2013 - se sammanfattning

Rapport från kurs i rävlock 2013-02-13 - klicka här

Se lägesrapport datum 2013-01-22 av rovdjursinventering i Värmland 

Se kort presentation över rovdjursläget 2013 i Värmland - klicka här

Länsstyrelsens strategi för rovdjurs inventering 2013 - klicka här

Inbjudningsjakten i Skogaholm genomfördes 2013-01-06 - läs Henriks rapport

Information om förvaltning av kronhjort gavs 2012-12-05  - se sammanfattning

Se intressant information om kronhjort - klicka här

Informationsträff om skötsel av viltåker 2012-09-25 - se referat

Informationsträff om eftersök med hund 2012-09-20 - se referat

Se översikten om spillningsinventering 2012 - klicka här

Kretsen ordnade Jaktinformation för elever i Grunnebacka 2012-05- 16 - se referat

Hur går det med vargen? – Tankar efter föredrag med Karl Hedin 2012-04-18 - Se referat

Lördagen 17 mars 2012 genomfördes Sv. Jägareförbundets länsstämma för Värmland - se referat

Remissvar från SJF ang. Rovdjursföreningens och Djurskyddet Sveriges krav på konsekvensutredning av löshundjakten. - se svaret här

Varför strejkar vi vid eftersök av trafikskadat vilt? - se bildspel.

Visnum-Visnums Kils Älg- och Kronhjortsskötselområde bildat 2012-02-22

Infomöte om Ny Vargpolitik i Filipstad 2012-01-21

Rapport efter genomförd vargmanifestation 5/12 2011

Ordförandekonferens  2 december 2011

PM Älgmöte 2011-10-03

Rapport efter eftersöksutbildning 2011

Reportage om Jägartorpet i Värmlandsbygden/Lantbrukaren 2011-08-25

Volvodagen 2011

Rapport om varg i Sverige vintern 2010/2011

Rapport efter kretsens utbildning i kötthantering och spillningsinventering.

Sammandrag efter årsmöte 2011 och fördrag

Intressant rapport efter Sv. Jägareförbundets information 16/11 2010 om det nya älgjaktsystemet och inflyttning av varg - klicka här

Torsdagen den 4 november 2010 samlades en tyvärr allt för liten skara, 13 personer, i Folkets Hus i Kristinehamn för en information om kronhjortar och deras förvaltning. Här kan du läsa en sammanfattning

Kretsen har bildat en älggrupp 

Information om gjord spillningsinventering finns nu på vår hemsida