Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna

          Tillbaka till startsidan

Välkommen till oss! 

I Kristinehamns kommun i Värmlands sydöstra del med fantastiska variationer i naturen. Från milsvida storskogar och älvdalar i norr och öster, brutna åkerlappar och betsmarker där storskogen övergår i brukad mark, några av Sveriges bördigaste slätter närmast Vänern, ekskog i söder och en skärgård som räknas som en Sveriges vackraste. Allt det tillsammans ger en stor artrikedom med mycket fina, varierade möjligheter till jakt- och naturupplevelser. 

Här finns och verkar Jägareförbundet Kristinehamns Jaktvårdskrets.     

Vi jobbar för att det skall finnas bra, många och lättillgängliga jakttillfällen för alla seriösa jägare. För stora, varierade viltstammar - även av icke jaktbara viltarter - men ändå en balans med viltskador. Vi jobbar för en genomtänkt rovviltjakt och för att alla skall få del av de upplevelser som naturen kan ge. Vi jobbar för Dig! Och Du är inte ensam, du är en av ca 600 medlemmar i Kristinehamnskretsen, 10 600 i Värmland och 194 000 i hela Sverige!

Kontakta oss om Du behöver hjälp, har funderingar eller det är något speciellt som Du tycker att vi skall engagera oss i. Och nya medlemmar är alltid välkomna!