Kristinehamns Jaktvårdskrets

          Till information, glädje och nytta för medlemmarna
Tillbaka till startsidan

Svenska Jägarförbundet

Jägarnas Riksförbund

Naturvårdsverket

Studiefrämjandet i Värmland

Länsstyrelsen om jakt

Jägareförbundet Värmland

Svenska naturskyddsföreningen

Lantmäteriverkets hemsida

Björneborgs Jaktskytteklubb

Sydöstra Värmlands Viltvårdsområde

www.notisum.se 
gå sedan till lagboken under genvägar och sedan in på bokstaven [J] så kommer man fram till de lagar och förordningar som gäller vid jakt. 
Detta med tanke på att det inför provet som skulle avläggas för att erhålla jaktkort inom BJFF skulle omfatta även jaktlagstiftningen, vilken 
upphävdes 1988. Därför kan det ju vara bra att ha en enkel länk till att hitta saker som man väldigt sällan uppdaterar sig på.

http://www.searchamateur.com/Hunting-Games-Online/Hunting.htm 
är en annan länk man kan använda om väntan på nästa jaktsäsong blir för lång. Det finns en trap sekvens som man kan provspela on-line där också.