Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna   

Tillbaka till startsidan

Styrelse, funktionärer i kretsen och kontakter 2017-2018

Styrelsen Kristinehamns Jaktvårdskrets
Adress:  
Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör
Fredrik Andersson Maria Moberg Anders Widén Patrik Igelström
070-326 68 32 072-237 94 60 070-281 56 46

0550-411843

Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant
Ulf Karlsson Andreas Bergström Gösta Eriksson Henrik Larsson
070-3745638 070-537 55 96    

Utbildning Jakt- och Viltvård Opinion och Kommunikation Medlem och marknad
Andreas Bergström Anders Widén Fredrik Andersson
070-537 55 96   070-281 56 46 070-326 68 32
    

 

JAQT Valberedning ordf Valberedning Valberedning
Maria Moberg Claes Skoglöf Lars Larsson Leif Thor
  070-660 72 08    
Revisor Revisor Revisorsuppleant Revisorsuppleant
Hans Andersson Hanna Henriksson Lars Eriksson Tommy Wiker
Webbredaktör  

Magnus Stenström