Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna
 

 Tillbaka till startsidan


Kretsstyrelsen

Ledning och funktionärer

Protokoll Kristinehamns Jaktvårdskrets

2017   2016 2015 2014 2013 2012 2011
Tisdag 2017-01-17 Måndag 2016-01-11 Måndag 2015-01-12 Torsdag 2014-01-16 Onsdag 2013-01-16 Måndag 2012-01-09

Onsdag 2011-01-26

Tisdag 2017-02-21 Torsdag 2016-02-11 Måndag 2015 03 02 Onsdag 2014-02-13 Torsdag 2013-02-07 Måndag 2012-02-13 Torsdag 2011-02-24
Tisdag 2017-03-20 Torsdag 2016-02-11 konstituerande Tisdag 2015-04-14 Onsdag 13/2 konstituerande Torsdag 2013-02-28 Måndag 2012-03-13 Torsdag 2011-03-17
Onsdag 2017-04-19 Tisdag 2016-02-23 Måndag 2015 05 18 Onsdag 2014-03-13 Måndag 2013-03-25 Måndag 2012-04-17 Onsdag  2011-04-20
Måndag 2017-05-15 Tisdag 2016-03-22 Måndag 2015-08-10 Torsdag 2014-04-10 Måndag 2013-05-06 Tisdag   2012-05-22 Torsdag 2011-06-09
Onsdag 2017-06-12 Tisdag 2016 08 24 Måndag 2015-09-21 måndag 2014-06-23 Tisdag 2013-06-11 Tisdag  2012-08-07 Torsdag 2011-11-24
    Tisdag 2015-11-10 måndag 2014-08-18 Tisdag 2013 08 13 Onsdag 2012-09-06  
      måndag 2014-09-22 Tisdag 2013 09 24 Tisdag  2012-10-23  
      Måndag 2014 11 03 Torsdag 2013 11 07 Onsdag 2012-12-12  
        Måndag 2013 12 09    

Kretsens ekonomi

Balansrapport

Resultatrapport