Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna

          Tillbaka till startsidan


Kretsmöten

Inbjudan till möten

Kretsarnas i Värmland årsmöten med program för 2017
Regler för motioner till årsmöten

Protokoll

Datum Aktivitet 
2017-02-13 Protokoll årsmöte 2017
2016-02-11 Protokoll årsmöte 2016
2015-02-12 Protokoll årsmöte sida 1 , sida 2
2014-02-13 Protokoll årsmöte 2014
2013-02-12 Protokoll årsmöte 2013
2012-02-07 Protokoll årsmöte 2012
Torsdag 2011-02-10 Sammandrag av årsmötet och anteckningar efter föredraget
Tisdag 2011-07-05 Kristinehamns JVK Älggrupp om älgjakten 2011