Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna

          Tillbaka till startsidan


Kretsens älggrupp

Kretsen har under våren startat upp en älggrupp. Gruppen ska främst arbeta med:

  • Skaffa fakta om älgstammens storlek och kvalitet
  • Arbeta för samsyn och samverkan i älgförvaltningen

Viktiga verktyg i arbetet är spillningsinventering, Älg-Obs och utbildning.

Gruppen består av

Har du synpunkter och funderingar, kontakta någon av oss.

 

 

Skapad 2006-02-08 - Uppdaterad 2010-08-25
Webbmaster Magnus Stenström