Kristinehamns Jaktvårdskrets

Till information, glädje och nytta för medlemmarna

          Tillbaka till startsidan


Älgförvaltningsområde 10
Vänern - Möckeln

Protokoll vid möte med älgförvaltningsgrupp Vänern - Möckeln

Måndag 2015-03-23 protokoll sida 1 och sida 2
Måndag 2015-03-03 protokoll sida 1 och sida 2

Styrelsemöte 2014-12-08 samt föredragen viltdatarapport

Information från mötet i Björneborg 2012-05-23